fbpx

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (zásielka v internetovom obchode), má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci (dodávateľ) právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením predmetného tovaru, a to podľa § 53 ods. 10 Občianskeho zákonníka. Predávajúci (dodávateľ) je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 14 dní od odstúpenia. Vrátené peňažné prostriedky budú zaslané späť na bankový účet spotrebiteľa.

Formulár pre Odstúpenie od zmluvy stiahnete kliknutím sem.