fbpx

Podmienky používania

Podmienky používania

 • Pod pojmom “Skladový stan” je myslený celý náš sortiment stanov,  a je len na zákazníkovi k akému určeniu stan použije. 
 • V niektorých krajinách si postavenie skladového stanu vyžaduje stavebné povolenie, skontrolujte svoju situáciu. Aktuálna situácia na Slovensku je popísana na stránke Často kladené otázky.
 • Skladové stany sú dočasná budova, a nemali by sa používať nepretržite.
 • Skladové stany by mali byť umiestnené vo veľkej vzdialenosti od vodovodného, plynového a elektrického vedenia.
 • Predtým, ako začnete stavať skladový stan, ubezpečte sa, že teplota je minimálne +15 stupňov. Vyhnete sa tak prasklinám na plachte.
 • Stan musí byť postavený v súlade s montážnym návodom.
 • Stan musí byť pripevnený k zemi so všetkými otvormi umiestnenými v nohách.
 • Na montáž by sa mali používať iba originálne komponenty.
 • Skladový stan nestavajte za zlých poveternostných podmienok – silný dážď, silný vietor alebo silné sneženie.
 • Ak sa vyskytnú nepriaznivé poveternostné podmienky, je potrebné stan okamžite demontovať.
 • Všetky zipsy musia byť vždy úplne zapnuté alebo odopnuté až po vrch, aby nedošlo k poškodeniu plachty. Neotvárajte ich iba do polovice.
 • Uistite sa, že je kryt správne natiahnutý. Takto zabránite hromadeniu vody na streche, a teda – zrúteniu montovanej haly.
 • Nezabudnite pravidelne odstraňovať všetku vodu, ktorá sa hromadí.
 • Dodržujte správnu dilatáciu. To umožní, aby voda a nahromadený sneh voľne padali zo skladového stanu.
 • V zime sa na streche môže hromadiť padajúci sneh. Nezabudnite zo skladového stanu odpratať sneh, aby ste predišli poškodeniu.
 • Vietor nad 40 km / h môže stan poškodiť, preto keď dôjde, rozoberte ho alebo zaistite plachtu.
 • Je zodpovednosťou užívateľa sklodového stanu, aby ju náležite chránil pred poškodením a aby nespôsobil škody ľuďom, ktorí ju používajú, a na majetku v ňom uloženom.
 • Vo vnútri stanu nepoužívajte otvorený oheň, ohrievače s otvoreným ohňom ani zváracie zariadenie. Ak používate iné typy ohrievačov, umiestnite ich do vzdialenosti najmenej 1,5 metra od plachty.
 • Skladový stan by sa mal skladať a baliť, až keď je úplne suchý. Predídete tak tvorbe plesní.
 • Záruka sa vzťahuje iba na udalosti, ktoré sa vyskytnú počas používania skladového stanu v súlade s montážnymi pokynmi a podmienkami používania.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spotrebného materiálu, ako sú gumičky a skrutky.
 • Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedbalosťou alebo nesprávnym použitím.
 • Stany s konštrukciou S38 (summer) a SP38 (summer plus) sú vhodné iba na letné použitie.
 • Plachtové stany z PE sú vhodné iba na letné použitie.
 • Stany so stavbou P50 (winter), PP50 (winter plus), polar a polar plus sa dajú použiť aj v zime.
 • Kolíky, ktoré sú súčasťou stanu, sa používajú iba na pripevnenie plachty k zemi. Na pripevnenie konštrukcie je potrebné dokúpiť ďalšie kotvy prispôsobené zemi, na ktorej bude skladový stan postavený.